Náš příběh

Jak to všechno začínalo

Společnost Adnow vznikla před 2 roky, když skupina digitálních geeků, nadšených idejemi používání digitálních médií, RTB a Big Data, rozhodla vytvořit nový hybridní formát nativní reklamy. Tento formát slouží k zobrazení reklamy a umožňuje snadně najít zajímavý a nejrelevantnější obsah pro každého uživatele. Vytvoření takového mechanismu je technicky náročné. Tento formát také poskytuje možnost použití tradičních média bannerů a nativní reklamy v rámci stejné reklamní kampaně, což představuje velkou výhodu pro klienty a agentury, zabývající se popularizací brendů. Vypracování prototypu reklamní platformy týmem Adnow trvalo víc, než rok, efektivita jejích algoritmů byla však vidět už na začátku. To všechno se uskutečnilo díky bohatým zkušenostem našich spoluzakladatelů, jíž v průběhu 10-14 let pracovali s RTB, Big Data a věnovali se koupím médií a kampaním Pay Per Click. Spojení zkušenosti a nadšení přispělo k přeměně této platformy na velice přesný mechanismus nativní reklamy.

Adnow dnes =)

V prosinci roku 2014, společnost Adnow začala aktivně pracovat s webmastery, v prosinci 2015 už byla platforma přístupná pro každého. Matematický modél a algoritmus platformy prošly změnami víc, než 12krát, díky zpětné vazbě ze strany našich klientů a partnerů.

2 roky už máme za sebou a v současné chvíli spolupracujeme s víc, než 150.000 partnery v 107 zemích, generujeme na 4 miliardy zobrazení. Jsme na tyto výsledky velice pyšní, ale dobře si uvědomujeme, že stále ještě existuje prostor ke zlepšení. Každý den pilně pracujeme, abychom zdokonalili algoritmus a produkt za účelem generace co nejvýššího příjmu pro obě strany: webmastery a inzerenty. Pracujeme na tom, abychom mohli svým klientům a partnerům nabídnout mnohem víc, než jiná reklamní sít’.

The Next Level of Building
Your Content Reach

Content Discovery and Content Distribution is one service that has recently surfaced as a solution. These services take your content and put them on the websites that have content related to your niche. This means that you end up targeting exactly the audience who is interested in your content. One such service that I have been following and observing is AdNow.... Read more >>

4 Ways Brands Should Use Native Advertising
In 2017

As the Business Development Director of Native Ad Network Adnow, points out, it`s increasingly important to make sure all your content, including your native advertising, is mobile-friendly, with mobile traffic expected to grow by almost 800% in the next year....Read more >>

Native advertising, the new marketing workhorse

The ultimate key to success with native advertising is to deliver engaging content that will provide value to the reader. Unlike straight display advertising that affords a very short window of time to grab attention, native ads offer the potential of longer user engagement.... Read more >>

Why Smart Internet Marketers Are Opting
for Native Advertising

That`s why, in 2017, it`s evident that the world is moving the way of native ads, and you should too if you want an optimal yield from your marketing strategies....Read more >>

5 native advertising trends you should
know about

Content Recommendation has gone to the mainstream, and you can have a glance at all the ma blogs you can find the content recommendation widgets. Nowadays, Visitors are choosing native ads more than the other banner ads because they are willing to look and interact with the native website which has the related information of the relevant products....Read more >>

If Social Media Flunks Your Brand,
Try Native Advertising

As more brands become publishers and white-label content producers, native advertising will take a granular approach to reaching audience, making it possible to touch aspects social media advertising could not....Read more >>

Native Advertising Creates Better
User Experience?

Another big way by which native advertising champions user experience is through its less intrusive indirect ad format. Research studies have shown that users are usually put off with direct sales-oriented messages and this is where the conventional ads fail....Read more >>

How Native Advertising Is Taking Over
Traditional Marketing?

This question is well answered by Vladimir Bashkin, Business Development Director of AdNow (a fastest growing native advertising network) who is responsible for leading the global operations team. He is duly involved with the product development, sales as well as business development processes. He said our platform that primarily focuses on providing customers with widget-based native advertisements that work wonders when placed with relatively significant content on any website/ blog that run by a set of complicated algorithms....Read more >>

Entrepreneurship Lesson to Learn from Native
Advertising Superheroes

People tend to forget that money is the means, not the end. Your profits are a mere tool to achieve a higher goal. In AdNow case, money always was just a thing to spend on quality, because what is the point of high profits if public opinion about you is low? Our minds were always set on worldwide coverage and we’ve achieved the result of over 150 000 partners from 114 countries in recent 2 years. We’ve worked hard, we’re proud of results and we’re not going to stop. I am sure that when money became your only concern you’re about to fail....Read more >>