Soukromí

Adnow.com (dále «Společnost») - je platformou nativní reklamy, jež se specializuje na reklamní kampaně na Internetu. Za účelem poskytování reklamních služeb pro klienty používá společnost technologickou platformu Adnow (dále «Adnow»).

Společnost poskytuje Inzerentům (dále “Klienty”) přístup k platformě a tím zabezpečuje zobrazení reklamních inzerátů potenciálním klientům inzerentů - userům. Společnost má právo sbírat anonymní personální údaje userů při poskytování služeb ve sféře internetové reklamy.

Společnost se snaží zajistit bezpečnost údajů Uživatelů. Za účelem ochrany osobních údajů Uživatelů při zacházení se shromážděnými informacemi se Společnost řídí Politikou důvěrnosti a tím zajišt’uje ochranu takové informace a způsobů zákazu použití informace o uživetelech (funkce «Opt-out»).

Politika důvěrnosti Společnosti se opírá o níže uvedená pravidla shromáždění a ochrany údajů.

1. Společnost je povinna sdělit klientům a uživatelům zásadní pravidla Adnow, principy a pravidla zpracování informace a také typ a objem dat, shromážděných Adnow. V žádném případě nezpracovává Adnow osobní údaje uživatelů, vyjma bezprostředních požadavků uživatelů o posouzení osobních údajů.

2. Osobní údaje uživatelů Adnow

Při poskytování služeb internetové reklamy má Adnow právo shromažd’ovat anonymní údaje uživatelů ohledně IP-adresy, zařízení, používaného uživatelem či dodavatele internetových služeb, jazyka prohlížeče a verze operačního systému, instalovaného na zařízení, údaje o navštěvovaných webech, např. adresa (URL).
Informace, shromážděné platformou Adnow pro Společnost jsou statistické informace.

3. Soubory - Cookie

Cookie jsou menší soubory, předáváné Adnow na pevný disk Vašeho webu přes prohlížeč, jež webu anebo systému dodavatele služeb umožňují rozpoznávat prohlížeč, sbírat a zapamatovávat určité údaje.
Klienty Společnosti mohou používat vlastní systém dat, jež může obsahovat informace o osobních údajích uživatelů. V takovém případě budou osobní údaje používany nejen tímto klientem za účelem targetingu svých reklamních kampaní.

4. K čemu Společnost používá údaje o Uživatelích?
- k poskytování kvalitnějších služeb
- k realizaci speciálně zaměřené, cílené reklamní kampaně
- k realizaci statistických průzkumů

5. Důvěrnost

Společnost za žádných okolností nemůže předávat shromážděné údaje o Uživatelích třetím stranám, s výjimkou uskutečnění kontroly této informace třetími stranami, jednajícími s pověřením Adnow a pouze v rámci kontroly reklamních služeb na Internetu. Společnost má právo anonymně poskytovat údaje o Uživatelích a to pouze v případech, předvídaných legislativou Anglie a Wales.

6. Právo «Opt-out»

Jakýkoli uživatel má právo společnosti zakázat shromáždění statistických informací o uživateli pomocí funkce «Opt-out».