Pomoc inzerentům

Co je Real Time Bidding a jak to funguje?

Real Time Bidding je jediným férovým a náležitým způsobem kupovat a prodávat média. Je to trh, na němž kontrolujete ceny místo Obchodního týmu na straně publisherů. Také to přináší komplexní targeting, protože mohou inzerenti v reálném čase targetovat uživatele na základě jejich chování na Internetu, kupního chování atd.