S jakým produktem potřebujete poradit?

Podpora webmasterů

Jak můžu výkonnost reklamních bloků sledovat?

Můžete své příjmy v reálném čase sledovat pomocí statistiky. Informace o celkových příjmech jsou zpravidla zobrazovány s několikahodinovým zpožděním.